Hvis du eller dine nærmeste er blevet påført en skade eller du/I har været årsag til en skade på andre eller andres ejendom, kan der være brug for juridisk rådgivning og måske bistand i en tvist, som er opstået i den forbindelse. 

Det kan være lige fra generel rådgivning til konkret sagsbehandling i form af hjælp ved skrivning af anmeldelser og breve.

Ansvar og erstatningsansvar

Ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig – Kender du forskel på disse to centrale begreber?

OK! Du eller dine har påført anden skade eller omvendt, nogen har påført dig skade. Hvad gør du for at afgøre om der er et erstatningsansvar og om der derfor skal betales erstatning?

Du bør søge rådgivning, hvor det samtidig undersøges om der skal være:

(1). Solidarisk ansvar; (2). Nedsættelse af erstatningen; (3). Egen skyld; (4). Børns erstatningsansvar; (5). Husbondsansvar/erstatning under arbejde; (6). Professionsansvar

Kom rigtig fra start!

Pensions- og forsikringsret

Med mange års kendskab og erfaring med rådgivning indenfor pension og forsikring er det muligt at hjælpe med rådgivning, overblik, og indsigt samt bistand i tvister. 

Det som jeg tilbyder kan sidestilles med egentlig konkret sagsbehandling.