Retssag eller konfliktmægling? – I har et valg!

Konfliktmægling (også kaldet mediation) går ud på at bistå konfliktramte parter med at finde ud af, hvad der skal til for at få løst en konkret konflikt på en måde, som anderledes end ”enten/eller-løsninger” nemlig ”både/og-løsninger”.

Eks.: To naboer er uenig om fældning af et træ, som står i skel, begge ønsker en ”enten/eller-løsning”, den ene vil have træet fældet mens den anden siger “nej” til fældning. En mæglingsproces kunne have afdækket interesser og reelle behov og derigennem erfaret, at den enes behov blev dækket ved at få beskåret træet, så han får sollys på sin terrasse og den anden får bevaret det udskårne hjerte som han tegnede med din kone for 18 år siden.

Det tjener alle bedst, hvis en konflikt kan løses inden det første klagebrev, stævning eller lign.er skrevet.

Det er ofte nemmere at finde løsninger ved inddragelse af en tredjepart, som samtidig har en juridisk baggrund og derfor også kender til lovgivningen.

Kontakt advokat Finn Bruun og hør nærmere.