Få din personlige juridisk rådgiver!

De fleste søger først juridisk bistand når “skaden er sket” – desværre. Ved at søge juridisk bistand eller i det mindste gode råd inden man foretager sig noget, i et forhold som har juridisk indhold, kan mange ærgelser og bekymringer undgåes.

Med afsæt konkrete erfaringer, faglige indsigt og kompetencer, tilbydes juridisk bistand især indenfor følgende områder:

  • Familie- og arveret
  • Erstatning, forsikring og pensionsforhold
  • Personskadeerstatning
  • Konfliktmægling

Kontakt advokat Finn Bruun for en uforpligtende samtale. 

 

Søg juridisk bistand i tide !