Advokat, HD  Finn Bruun

Bistår klienter med løsning af opgaver indenfor familieretslige område (fx Testamenter, Ægtepagter, dødsbobehandling og skilsmisser), berigtigelse af handel af fast ejendom, Bestyrelsesarbejde, juridiske forhold for foreninger og fonde.

 

Uddannelse

 • Bestyrelsesakademiet 2016 (http://www.bestyrelsesakademiet.dk/)
 • Akademiuddannet iværksætter (2011)
 • Beskikket advokat (2008)
 • Cand. jur. fra Københavns Universitet (1993)
 • HD(O) innovation, strategi og ledelse (1999)
 • Exam. assurandør
 • Merkonom i databehandling
 • Div. kurser og uddannelsesforløb indenfor it, forhandling, ledelse og undervisning.

Karriereforløb (kort form)

 • Bank og IT 2002-2010
 • – BEC (Underdirektør og direktionsassistent)
  – Danske Bank (Business Development Manager)
 • Pensionssektoren 1979-2002 herunder:
  – PFA Pension,
  – Danica,
  – PenSam,
  – FSP Pension
 • Undervisning ved:
  – CBS (HD-studiet strategi og ledelse)
  – Københavns Universitet (Familie- og Arveret samt Obligationsret)
  – Finansrådet – Finansakademiudd./Erhvervsjura.

Advokatfuldmægtig Gülüm Yalcin

Gülüm Yalcin bistår både privat- og erhvervsklienter:

Erhvervsret; udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelses-, leverandører-, samarbejdspartnere kontrakt, med indgåelse af klare aftaler.

Privatret; berettigelse af ejendomshandler, bistand ifm. skilsmisser og børnesager, med deraf følgende møder i Statsforvaltning m.m.

Generelt; Civilproces og lejeret (både lejere og udlejere af private såvel som erhvervslejemål).

Fremmedesprog:  kurdisk, tyrkisk og engelsk

Uddannelse

 • Cand. jur. fra Københavns Universitet 2014 med speciale i:
 1. Lejeret
 2. Civilproces
 3. Ansættelsesret
 4. Forsikringsret
 5. Selskabs-/skatteret.

Karriereforløb

 • Retshjælp (Vesterbro, Hørsholm og Birkerød), 2011-2016
 • AB Advokater, Birkerød 2015-2016
 • Advokatfirmaet Helge E. Sørensen ApS, 2016-2018

 

 

Juridisk konsulent Christian La Cour

 

Beskæftiget primært med opgaver inden for ansættelses- og arbejdsretslige forhold.

 

 

 

Christian la Cour har tidligere været erhvervsorienteret advokat, men deponerede sin bestalling i 1985.
Han var en årrække tilknyttet DI. Han har derefter været virksomhedsansat jurist i Det Berlingske Hus, SAS samt Danapak og senest arbejdet som arbejdsretsjurist hos Novo Nordisk A/S.
Gennem sin karriere har Christian la Cour opbygget indgående kendskab til arbejdsretten og håndteringen af den i virksomhedens dagligdag.
Siden 1988 har han sideløbende undervist i arbejdsret både internt i virksomheder og på CBS og RUC, hvor han er ekstern lektor

 

Christian la Cour er forfatter til

“Introduktion til dansk arbejdsret”:

 

 

 


lone-gadeberg

Advokatsekretær Lone Gadeberg

Beskæftiget primært med berigtigelse handler med fast ejendom.

 

Uddannelse

 • Advokatsekretæruddannet, med speciale i:
 1. Ejendomshandler
 2. Tinglysning
 3. Familieret
 4. Dødsbobehandling
 5. Sagsbehandling ifm. Straffe- og civile retssager.

Karriereforløb (kort form)

 • 25 år i små og mellemstore advokatfirmaer, med meget forskelligartede opgaver:
  • kundeservice,
  • ejendomshandler herunder skødeskrivning og tinglysning,
  • forberedelse af retssager (såvel civile-, straffe- som fogedretssager),
  • Boopgørelser i skilsmissesagen og dødsboer.

 


 

Advokatsekretær Jessica Gerwig

Beskæftiget indenfor flere juridiske områder, herunder inkasso, lejeret, eksklusioner, ejendomshandel, testamenter, ægtepagter, fondsadministration, retssagsbehandling samt øvrig sagsbehandling

 

 

Uddannelse

 • Advokatsekretæruddannet fra Business College Syd
  kursusfag/speciale indenfor:
 1. Inkasso og Fogedretssager
 2. Digital Tinglysning af fast ejendom
 3. Køberrådgivning, fast ejendom
 4. Bogføring

Karriereforløb (kort form)

 • 2014-2017 Advokatsekretær hos hhv. Therkildsen Advokater, Bierfelt Advokatfirma og Lønberg & Leth Christensen Advokatfirma
 • 2012-2014 Advokatsekretærelev Lønberg & Leth Christensen Advokatfirma